Ons erken die waardes van ons skool en wil altyd streef om dit daadwerklik uit te leef.

Ons glo in die leuse van ons land “Eenheid en Diversiteit” en daarom beywer ons ons vir goeie samwerking tussen alle instansies gemoeid met die omvoeding van ons jeug.

Ons glo in die leuse van ons skool “Volhard en oorwin”, en glo dus in harde, eerlike werk as vertrekpunt tot sukses.

Ons glo in die erkenning van alle gesag en sal streef om die gesag op alle terreine te aanvaar.

Ons streef na die positiewe uitbouing van die beeld van ons skool en glo dat dit alleen vermag kan word deur die sprekende mag van die Voorbeeld.

Ons tree binne en buite die skool met eer op en handhaaf die hoë beginsels van ware sportmanskap.

Ons besef dat ons hele bestaan gebaseer is op ons waardes en aanvaar dat ons te alle tye dit moet uitleef.