OUERS

Altus van den Heever

Voorsitter

Altus Theron

Ondervoorsitter

Pierre Nel

Tesourier

Gideon van As

Charl April

Pieter Nel

Piere Liebenberg

C Swart

SKOOLHOOF

AA Andrianatos

Skoolhoof

ONDERWYSERS

Charmain Nel

Lizette Slabber

Riana Becker

NIE DOSERENDE PERSONEEL

Alta Brits

LEERDERS

3 leerders verkies uit die VRL