•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

PRESTIGE PRYSUITDELING 2018

Gedurende die Prestige Prysuitdeling is al die leerlinge van graad 8 tot 12 wat op Akademiese en Kultuur gebied uitgeblink het vereer.

Bianca Harber is as die top akademiese presteerder in Graad 12 aangewys. Sy het sertifikate ontvang vir Wiskunde, Fisiese Wetenskap, Inligtingstegnologie, Rekekningkunde, Afrikaans Huistaal en Engels Huistaal. Sy het ook kontantpryse ontvang vir die beste prestasies is Rekeningkunde, Wiskunde, Fisiese Wetenskap en Inligtingstegnologie. Sy ontvang ook wisseltrofee vir de beste akademiese prestasie in Graad 12, die beste prestasie in Rekeningkunde wat sy deel met Elize Human, die beste prestasie in Wiskunde, die beste prestasie in Fisiese Wetensakpe en die beste prestasie in Wiskunde en Fisiese Wetenskap gesamentlik.

Tweede in Graad 12 is Elize Human en Danelle King is derde in Graad 12.

Drie matriekleerlinge is vanjaar vereer met 'n plek op die ererol van Duineveld. Hulle is Franco Kuhn, Carli Thomas en SJ Oberholzer.

Die trofee vir die veelsydigste leerling in Graad 12 is aan Carli Thomas toegeken. Die WP Smith Trofee is aan Artho Schmidt toegeken en die Kultuurpersoonlikheid van die Jaar Trofee is aan Leilani Denil toegeken.


Elize Bianca en Danelle resize 

Die drie toppresteerders in Graad 12 in 2018 is van links Elize Human (2), Bianca Harber (1) en Danelle King (3)


FrancoCarli en SJ resize 

Die leerlinge wat vereer is met 'n plek op die ererol is van links Franco Kuhn, Carli Thomas en SJ Oberholzer.


Artho Carli en Leilani resize 

Van links is Artho Schmidt (WP Smith Trofee), Carli Thomas (Veelsydigste Leerling) en Leilani Denil (Kultuurpersoonlikheid van die Jaar)