•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

MUSIEK

Die volgnde Veltie leerdes is geeksamineer gedurende die Royal Schools' Music Examination Board gedurende Augustus 2015.

Die resultate was as volg:

Saksofoon - Floris Thirion slaag graad 5
Klavier - Elmarie Krapohl slaag graad 5, Reza Kuhn slaag graad 5
Blokfluit - Yolan van Kradenberg slaag graad 5 met eervolle vermelding
Viool - Justin Feris slaag graad 2 met eervolle vermelding, Emme Smith slaag graad 2

Floris Thirion Resize  

              Floris Thirion

Musiek eksamen Resize  

   Elmarie Krapohl, Yolan van Kradenburg,
   Reza Kuhn, Emme Smith en Justin Feris