•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

MUSIEK EKSAMEN

Twee leerlinge van Hoërskool Duineveld het aan die einde van 2015 hul praktiese musiek eksamens by die Associated Board of the Royal Schools of Music afgele.

Yolan van Kradenburg slaag haar blokfluit graad 5 eksamen met lof en Elmarie Krapohl slaag haar klavier graad 5 eksamen.

Elmarie en Yolan resize

                  Elmarie Krapohl en Yolan van Kradenburg.