•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ONDERWYSERS KRY TOEKENNINGS

Tydens ‘n Provinsiale seremonie te Kimberley het die Noord-Kaap Onderwysdepartement erkenning verleen aan onderwysers wat besondere goeie uitslae gelewer het tydens die Nasionale Senior Sertifikaat eksamen van 2015. 

27 van die 34 onderwysers wat in 2015 ‘n matriekklas onderrig het, is vereer met ‘n sertifikaat.

Van die 20 vakke wat Hoërskool Duineveld vir ons leerders aanbied, het 14 vakke erkenning gekry.

Die Tegnologiese studierigting dien spesiaal vermeld te word, waar spesiale trofieë aan hul toegeken is.  Hul ontvang die trofieë vir:

Excellence in Engineering Graphic Design

Excellence in Electrical Technology

Excellence in Mechanical Technology

 

Sertifikate word aan die volgende personeel in hul spesifieke vakrigtings toegeken.

‘n Sertifikaat van “Substantail achievement” toegeken vir:

Fisiese Wetenskappe / Physical Sciences                          Mnr J Becker                     

                                                                                        Mej W Rossouw                            

                                                                                        Mej M Smit 

Rekeningkunde / Accounting                                           Mev L du Plessis 

                                                                                        Mev I Taute

Wiskunde / Mathematics                                                  Mev H Nel                                          

                                                                                        Mev E Bergh                     

                                                                                        Mev I Hattingh                 

                                                                                        Mev H Truter    

Engels Eerste Addisionele Taal /                                       Mev MC Basson                              

English First Additional Language                                     Mev C Nel                                          

                                                                                         Mev M Loots

 

Engels Huistaal / English Home Language                         Mev IK Kotze

 

Siviele Tegnologie / Civil Technology                                Mnr A Esterhuyse                           

 

Besigheidstudies / Business Studies                                  Mev MAJ van Sittert                      

                                                                                          Mev E Myburgh

 

‘n Sertifikaat van “Meritorious achievement” toegeken vir: 

 

Afrikaans Huistaal / Afrikaans Home Language                  Mev JC van Niekerk                       

                                                                                          Mev H Barnard                 

                                                                                          Mej S Venter                    

                                                                                          Mev L Maass                                     

                                                                                          Mev B Venter 


‘n Sertifikaat van “Distinction of outstanding achievement” toegeken vir:

Elektriese Tegnologie / Electrical Technology                    Mnr P Louw                                       

 

Meganiese Tegnologie / Mechanical Technology             Mnr J Liebenberg                            

                                                                                       Mnr N Smit

 

Inligtingstegnologie / Information Technology              Mnr HO Viviers                

 

Ingenieursgrafika en –Ontwerp /                                    Mnr J Kotze                                       

Engeneering Graphics and Design                                                          

 

Rekenaartoepassingstegnologie /                                   Mev AM Becker                              

Computer Applications Technology                                 Mev IM Taute 

 

In die roeping wat hul vervul vra hulle nie vir erkenning of om vereer te word nie.  Ons leef die roeping uit om die beste in kinders te ondek en hulle te help om hul lewens voluit te leef.   Ons beloning is om te weet dat een mens gelukkiger lewe en suksesvol is omdat jy as onderwyser sy lewenspad gekruis het. 

handels en rekenaars resize

Handel en Rekenaars
Agter:  Mev. L du Plessis, Mev. I Taute, Mev. R Becker en Mnr. I Viviers
Voor:  Mev. D van Sittert en Mev. E Myburgh

tale resize

Tale:  Mevv. B van Niekerk, H Barnard, S Venter, C Nel, I Kotze en M Loots.

tegnies resize

Tegnies:  Mnre. N Smit, J Liebenberg, J Kotze, P Louw en A Esterhuyse

wetenskap resize

Fisiese Wetenskappe:  Me. W Rossouw, Mnr. J Becker en Me. M Smit

wisk resize

Wiskunde:  Mevv. H Truter, H Nel, E Bergh en I Hattingh