•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

VOORTREKKERS: PRESIDENTSTOEKENNING

Esther Human, 'n graad 12-leerling het die presidentstoekenning verwerf.

Sy is alreeds vanaf 2008 'n lid van die Olyvenhoutsdrift Voortrekkers. Sy het in die afgelope 9 jaar verskeie kampe bygewoon en weeklikse spanbyeenkomste. Sy moes gedurende haar hoërskoolloopbaan verskeie projekte inhandig om in aanmerking te kom vir die Presidentsverkenner toekenning.

In graad 12 het sy gedurende April 'n eksamen geskryf waarvoor sy 75% behaal het. As gevolg van haar prestasies is sy na die afrondingskamp te Doornkloof genooi. Daar het hulle verskeie lesings bygewoon om hulle voor te berei vir hul lewe na skool. Esther het gekwalifiseer vir die Presidentsverkenner toekenning. Die oorhandiging het op 29 Julie plaasgevind.

Die presidentsverkenner toekenning is die hoogste toekenning wat 'n jeuglid in die Voortrekkers kan verwerf.


Ester Human Voortrekker resize 

Esther Human.