•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Skaak

Ander Sportsoorte:
Kliek op een van die sportsoorte vir meer informasie

Rugby : Tennis : Atletiek : Netbal : Hokkie : Krieket : Skaak

Skaak

Hierdie aktiwiteit word reg deur die jaar aangebied op Maandag- en Woensdae middae. Skaak neem plaaslik deel teen Hoërskool Upington en verder deur die jaar kompeteer ons teen Grey Kollege, Hoërskool Sentraal en Hoërskool Fichardtpark.

Leerders kry ook jaarliks die geleentheid om op streeksvlak te kompeteer en te kwalifiseer om aan die Noord-Kaap Kampioenskap te gaan deelneem. Hierdie kampioenskap is bepalend vir deelname aan die Nasionale Skaak-Kampioenskappe.

Hierdie sport is intellektueel stimulerend en lewer ‘n groot bydrae tot die ontwikkeling en verbetering van die meer dimensionele ( Wiskundige en Wetenskaplike) vermoëns van leerders.