•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Netbal

Ander Sportsoorte:
Kliek op een van die sportsoorte vir meer informasie

Rugby : Tennis : Atletiek : Netbal : Hokkie : Krieket : Skaak

Netbal

Netbal is Duineveld se sport trots! Ons beoefen die sportsoort gedissiplineerd en met ywer. Geen moeite word ontsien om leerders die geleentheid te bied om hul talent te ontwikkel, maar dit ook te geniet nie. Elke jaar woon ons 'n kursus by wat deur top afrigters in die land aangebied word.

Daar is verskeie belangrike datums op ons netbalkalender wat bygewoon word. Ons neem aan die begin van die seisoen aan verskeie sportdae deel was as opwarming gebruik word. Van die Top spanne woon Hoërskool Sentraal se Super 14-Toernooi by. Die 1ste naweek van die derde kwartaal reis die meisies na Potchefstroom waar hul aan die Coke Cola-Toernooi wat Hoër Volkskool aanbied, deelneem. Daar is ook ons jaarlikse Interskole teen Hoërskool Sentraal. Vanjaar voeg ons Afrikaans Hoër Kroonstad (Rooies) ook by ons kalender vir 'n interskole. Die hoogtepunt op die kalender bly Interjol teen ons plaaslike buurskool, Hoërskool Upington.

Die netbalspeelsters het in die verlede ook al 2 keer na die buiteland gereis. Dit gaan in Veltieland nie net oor die netbal nie, maar die ontwikkeling van ons meisies as mens ook.