•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

OOV

'n Betrokke Veltie is voorwaar 'n gelukkige Veltie - Dit is ook waar van die Veltie-Ouers!

Kom kyk gerus hoe dit lyk wanneer die luike oopgemaak word en die vure hoog brand.

'n Spesiale woord van verwelkoming aan ons nuwe leerders se ouers! Kom skakel by ons aktwiteite in en bou saam aan die mooi gesindhede wat reeds onder ons ouerkorps bestaan.

"Niemand ontvang waardering vir wat hy besit nie, maar vir wat hy van homself gee." – Calvin Coolidge


NAME VAN HUIDIGE OOV BESTUURSLEDE KONTAK NOMMERS LANDLYN      E-POS                   
Anschen van Blerk 082 430 9498 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Elda du Toit (Sekretaresse) 071 671 5019 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Gesina Boshoff 082 576 9128 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Helena Conradie 082 563 0635 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Joanne Jordaan 073 766 2073 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lindie Liebenberg 081 271 1192 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lollies Marais 083 551 6937 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Loraine Nel 082 825 5797 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Marquerite Geldenhuys 082 821 0794 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Elize Human      074 882 0935 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.