•  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Leierskap - Leerders

Ons bied aan leerders die geleentheid om hul potensiaal as leiers te ontdek en uit te bou. Verskeie kampe en seminare word aangebied waaraan Velties kan deelneem om bestuursvaardighede te bemeester en leierskapsvaardighede te ontwikkel. Hoërskool Duineveld het al op vele gebiede leiers opgelewer wat die samelewing steeds op verskeidenheid terreine dien.

 • 2 HOOFLEIERS
 • 2 ONDERHOOFLEIERS
 • GRAADRAAD
 • VERTEENWOORDIGENDE RAAD VAN LEERDERS (VRL)
 • KOSHUISPREFEKTE
 • VERSKEIE BESTURE EN RAAD
 • TOERISMERAAD

GRAAD 12 RAAD 2018

HOOFLEIERS - SKOOL

Hoofleiers skool 2018 resize

Van links: André van Zyl (onderhoofseun), Steph Boshoff (hoofseun),
Talana Rossouw (hoofmeisie) en Tharina Snyman (onderhoofmeisie)


KOSHUISPREFEKTE


HOOFLEIERS

Koshuis hoofleiers 2018 resize

Van links is Jana-Mari Botha (onderhoofmeisie), Liandri du Toit (hoofdogter),
André van Zyl (hoofseun) en Luan vanZyl (onderhoofseun)