•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

OOV

'n Betrokke Veltie is voorwaar 'n gelukkige Veltie - Dit is ook waar van die Veltie-Ouers!

Kom kyk gerus hoe dit lyk wanneer die luike oopgemaak word en die vure hoog brand.

'n Spesiale woord van verwelkoming aan ons nuwe leerders se ouers! Kom skakel by ons aktwiteite in en bou saam aan die mooi gesindhede wat reeds onder ons ouerkorps bestaan.

"Niemand ontvang waardering vir wat hy besit nie, maar vir wat hy van homself gee." – Calvin Coolidge


NAME VAN HUIDIGE OOV BESTUURSLEDE KONTAK NOMMERS LANDLYN      E-POS                   
Mandy Wrigley 072 153 4778 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Renette Fourie 082 737 1841 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Adelle Muller 071 891 9455 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Gerrit Muller  083 390 2147 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Annekie van Zyl  081 270 6143 054 3326713 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Andre Ehlers 084 761 9854 andre@ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Santie Ehlers 084 736 0846 santie@ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ohna Saunderson 082 416 1183 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mandie van der Westhuizen 082 672 6914 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sonja van Heerden             071 482 7483  054 7122433 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ilze Botes 072 191 9367 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Heloise Smith 078 456 5154   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Charlene Gresse 082 775 6665 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Anney Brink 082 863 3786 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ingrid Kotzé:  Koördineerder-Onderwyser 082 499 5636
Jaco Liebenberg:  Koördineerder-Onderwyser