•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Toerisme sentrum

Toerisme as ‘n vak behels die studie na reistendense -die redes  waarom mense reis. ‘n Ondersoek na die verwagtings wat toeriste daar stel en strategieë vir behoeftebevrediging. Die fokus is op die toerisme industrie as ‘n geïntegreerde, verspreide en dinamiese ekonomiese sektor.

Doel
Om leerders die geleentheid te bied om die verwantskap tussen die verskeie dienste in die toerisme industrie as interafhanklik van mekaar, binne die sektore en sub-sektore, te verstaan, asook om die positiewe inset wat toerisme vir die SA ekonomiese groei inhou, te ondersoek.

Geleentheid
Die basiese beginsels vir die onderrig van toerisme is ‘n innoverende, interaktiewe en holistiese benadering wat fokus op die volgende areas:

1. Toerisme as ‘n ineengeskakelde sisteem
2. Verantwoordelike en volhoubare toerisme
3. Toerisme geografie, attraksies en reistendense
4. Kliëntesorg en kommunikasie

Hoërskool Duineveld     Hoërskool Duineveld

FASILITEITE VIR SKOOL EN KLASKAMER GEBRUIK

1. Moderne, ten volle toegerusde konferensietipe-klaskamer
2. Navorsingsentrum
3. Ouditorium

Hoërskool Duineveld     Hoërskool Duineveld