•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tegnologie sentrum

Die Departement van Onderwys is besig met investering in die Tegniese Skole om Elektries, Meganies en Siviel meer beroepsgerig te maak deur die opgradering van werkswinkels.

MEGANIESE TEGNOLOGIE

Dit is basies ‘n uitvloeisel van drie tegniese vakrigtings, nl. Pas- en Draaiwerk, Sweis- en Metaalbewerking en Motor- en Dieselwerktuigkunde.

Die volgende  velde word in Graad 10 – 12 gedek:

1.  Die onderlinge verband tussen tegnologiese ontwikkeling, die samelewing en die omgewing.

2.  Tegnologiese proses – die ontwerp en bou van PAT-take.

3. Masjien veiligheid

4. Gevorderde gereedskap
-  Moment- en kragtoetsers
- Gasontleders
- Hardheidstoetsers
- Druktoetsers
- Wringtoetsers
- Balkbuiging toetsers

5. Materiale:  Samestellings van ysterhoudende metale en nie-ysterhoudende en legerings.

6. Terminologie:
- Slypmasjiene
- Boormasjiene
- Draaibanke – kragsae en freesmasjiene

7. Samevoegingsmetodes:
- Boog-sweis
- Gas-sweis
- Mig-sweis
- Toetsing van sweislasse en sweis defekte

8. Kragte
- Definisies
- Spanning en vervorming berekenings
- Veilige spanning en veiligheidsfaktore
- Berekening van  Young Modules

9. Instandhouding met ‘n breë agtergrond van olies;  vervanging van band- en kettingaandrywings, asook koppelaars – smering van laers en skakelings.

10. Meganiese stelsels en beheer

- Hidroulika
- Pneumatika
- Elektriese en Elektroniese beheer

11. Hitte enjins, pompe, turbines (stoom sowel as gas) en Turbo-aanjaers.

Praktiese projekte word ook in goed toegeruste werkswinkels gedoen om genoemde velde te dek.

‘n Leerder wat Meganiese Tegnologie neem, moet Wiskunde, Fisiese Wetenskappe en Ingenieursgrafika- en Ontwerp neem.

ELEKTRIESE TEGNOLOGIE

Elektriese tegnologie focus op die verstaan en toepassing van elektriese en elektroniese beginsels.  Daar word ook gefokus op die tegnologiese proses om produkte voort te kan bring, wat die behoefte in die elektroniese wêreld aanspreek.

By Hoërskool Duineveld poog ons om die leerders te laat ontwikkel tot entrepreneurs deur die tegnologiese proses te gebruik.  Ons leer hulle om behoeftes raak te sien en dan ‘n produk te ontwikkel en te bou wat die behoeftes kan aanspreek.

Die vakgebied dek die volgende velde:
- Basiese elektrisiteit:  Bedrading, enkel- en driefasige motors en veiligheidstoestelle.
- Elektronika:  Skakel toestelle, versterkers en ossileerders.
- Logiese stelsels:  Binêre stelsels, logiese kringe, hekke en PLC’s.

SIVIELE TEGNOLOGIE

Siviele Ingenieurswese en die verwante bedrywe soos argitektuur, bouery en bourekenkunde, gesamentlik bekend as die Bou-omgewing, vorm die basis waarop die moderne wêreld gevestig is. Dit is deur hierdie bedrywe wat noodsaaklike dienste soos paaie, brûe, watersuiwerings, waterdraende riolering, spoorlyne, wolkekrabbers, fabrieke en huise verskaf word.
Met Siviele Tegnologie sal jy blootgestel word aan die kennis, vaardighede en waardes wat relevant is tot die konstruksieprosesse,
die lewe en die omgewings handhawing. Dit neem kennis van, en staan in verband met, die kritiese en ontwikkelingsuitkomste.

Die werkswinkelS is toegerus met nuwe toerusting om al drie die vakgebiede prakties aan te bied.

Leerders word reeds in Graad 8 en 9 die geleentheid gebied om te roteer tussen Meganiese-, Siviele- en Elektriese Tegnologie om hul handvaardighede te ontwikkel en kennis te maak met die vakinhoud.  Dit help hulle ook om die regte vakkeuse uit te oefen in Graad 10.