•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Rekenaarsentrum

Duineveld beskik oor die grootste rekenaarsentrums in die Noord-Kaap. Vier rekenaarsentrums wat elk uit 35 rekenaars bestaan word op ‘n daaglikse basis gebruik vir Rekenaargeletterdheid, Rekenaartoepassingstegnologie en Informasie Tegnologie klasse.

Hoërskool Duineveld Hoërskool Duineveld Hoërskool Duineveld

Al vier hierdie lokale het toegang tot die internet. Die internet is ‘n integrale deel van die sillabus en word veral gebruik by die voltooiing van die leerders se Praktiese Asseserings Take. Dataprojektors word in hierdie lokale gebruik om onderrig te gee. Leerders kan ook gebruik maak van die aftasters wat in elke lokaal is indien hul prente ens. wil skandeer. Daar word gepoog om jaarliks een van die lokale op te gradeer ten einde tred te hou met die nuutse tegnologie. Elk van die 4 lokale beskik ook oor lugverkoelers.