•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leeslaboratorium

Hoërskool Duineveld is baie trots om 'n gerekenariseerde leesprogram in ons rekenaarlokaal aan te bied aan die graad 8 en 9 leerlinge wat Rekenaargeletterheid as verkenningsvak neem. Elke leerling kry geleentheid om weekliks teen sy eie spoed en vermoë te lees. Dit fokus op die individu en begin op ‘n gepaste vlak vir elke kind. Die leerling word op 6 verskillende terreine getoets in elke leesstuk in beide Afrikaans en Engels. Aan die einde van elke leesstuk, word ‘n verslag aan die leerder gegee om sodoende sy vordering in leesspoed, geheue, begrip en taalvaardigheid weer te gee. Dis op sigself vir die leerder baie stimulerend om elke dag sy vordering te kan waarneem.

Die program, Lesers is Leiers, ontwikkel kinders se konsentrasie by uitstek deur te fokus op beter spoed en akkuraatheid en dit verbeter hul lees- en begripsvermoëns. Hierop word voortgebou deur kinders goeie werkgewoontes en ‘n studieroetine aan te leer. Die program word al hoe gewilder omdat ouers besef hul kinders se sukses op skool hang af van hul vermoë om vinnig te lees en ‘n groot hoeveelheid inligting te begryp.

Die program het bewys dat kinders se leespoed met ten minste 20% verbeter en dit bied aan kinders wat beter akademies wil vaar, ekstra stimulering. Omdat so ‘n wye verskeidenheid onderwerpe gedek word, word ‘n breë algemene kennis opgedoen deur die leeswerk. Vir leerlinge beteken hierdie program op die ou end: Selfvertroue.