•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Koshuise

Vir meer inligting oor die verskeie koshuise, kliek op een van die volgende:
Gordonia Huis  |  Duineveld Huis  |  Beleidsdokument

Hoërskool Duineveld Albei die koshuise van die skool, Huis Gordonia en Huis Duineveld, is op die skoolterrein geleë. Hier heers 'n rustigheid en die druk van die dorp se bedrywighede is tot 'n minimum beperk.

Die koshuis is gerieflik geleë en is naby al die sportvelde en die skool. Die hele skoolterrein het 'n elektriese veiligheidsheining en alle kosgangers kan sonder ongerief en in veiligheid hul sport-/skoolaktiwiteite beoefen.

Leerlinge wat aan enige ander aktiwiteite deelneem wat nie deur die skool aangebied word nie, kry ruim kans hiervoor en reëlings kan getref word vir vervoer en spesifieke geleenthede.

Huis Gordonia kan 120 dogters huisves. Daar is 'n ruim eetsaal, studiesaal en 'n gerieflike TV/sitkamer met  dvd-fasiliteite en 'n DSTV-pakket. In die dogterskoshuis kan tot 'n minimum van vier leerlinge in 'n kamer slaap. Daar is 'n wasmasjien en tuimeldroër in dieselfde gebou waar leerders hul wasgoed kan was.

Huis Duineveld bestaan uit 'n Junior Koshuis en 'n Senior Koshuis. Die seunskoshuis het 'n ruim eetsaal en seuns studie in die Noordsaal. Die skool se swembad is langs die koshuis geleë.

Leerlinge word gewoonlik ingedeel volgens grade. Die gr 8, 9 en 10-leerlinge studeer in die studiesaal en die ander leerlinge in hul kamers.

Hoërskool Duineveld Aan die begin van die jaar word die uitnaweke vir die jaar aan elke ouer en koshuisleerder deurgegee. Met uitnaweke moet leerlinge wat nie huis toe kan gaan nie, reël vir alternatiewe verblyf. (Geen personeel is dan aan diens by die koshuis nie). Kosgangers kan elke naweek huis toe gaan, maar daar word van hulle verwag om hulle Saterdagverpligtinge ten opsigte van buitemuurse aktiwiteite na te kom.

Die ouers van leerlinge wat naweke die koshuis verlaat na 'n ander bestemming as hulle ouerhuise, moet skriftelike kennis en toestemming gee ten opsigte van die leerlinge se heenkome en kontaknommer vir die betrokke tydperk. Geen leerling kan net die koshuis verlaat as daar nie vooraf gereël is met die superintendent nie.

Leerlinge kan Woensdae middae Kalahari Mall toe gaan in hul koshuisdrag. Leerlinge kan, met toestemming van die superintendent of diensdoenende onderwyser, naweekaande uitgaan en die Mall gaan besoek.

Alle koshuisreëls word streng toegepas. Daar word opgetree teen oortreders. Streng dissipline, wat tot almal se voordeel strek, heers by die skool en koshuise en verseker die leerders se veiligheid en gemoedsrus vir die ouers.

Mev. Ingrid Kotze is die superintendent van die koshuise . Saam met haar werk daar 'n span toesighouers wat baie deernis het vir die koshuisleerlinge. U kan verseker wees dat hierdie personeel van Huis Gordonia en Huis Duineveld  nie net in studietyd toesig hou nie, maar vir u kind beskikbaar is.

Ons glo dat leerlinge gelukkig is in ons koshuise en daar moeite gedoen word om sover as moontlik 'n huislike atmosfeer te skep. Daar is gewoonlik 'n spesiale band tussen koshuisgangers, en dit is ook die geval by inwoners van Huis Gordonia en Huis Duineveld.