•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Gimnasium

"...Those who know great enthusiasms, the great devotions;  who spends himself in a worthy cause;  who at the best knows in the end the triumph of high achievement ..."  -Nelson Mandela-


Die hoofdoel van die gimnasium is om aan elke sportman, in sy spesifieke sportsoort, die geleentheid te gee om te ontwikkel tot sy volle potensiaal sowel as om blootgestel te word aan die leefwyse en opofferings van 'n professionele sportpersoon.


Daar word gebruik gemaak van 'n holistiese kondisioneringsbenadering en sodoende word alle komponente aangespreek, nl:  krag, elevasie, spieruithou, spoed, ratsheid, soepelheid en stabiliteit.  Soos die seisoen vorder, word bogenoemde komponente gekombineer in sportspesifieke aktiwiteite vir die finale voorbereiding en afronding van die span of individu.  Sportspesifieke evaluasies word ook deurlopend gedoen om sodoende rekord te hou van die leerder se vordering.