•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Boekestoor

Die Boekestoor is geleë regoor die Klerebank, langs die Noord-saal. Nuwe handboeke wat deur die Departement voorgeskryf word, word glad nie hanteer in die tweedehandse boekestoor nie. Ouer boeke wat al reeds jare voorgeskryf en gebruik word, word namens die leerders verkoop. Voornemende en bestaande ouers ontvang in Oktober die lys van boeke wat benodig word vir die volgende jaar.

Op die lys word aangedui watter handboeke deur die Departement verskaf gaan word, watter nuut aangekoop moet word by die boekwinkels en watter handboeke reeds in gebruik is.
Wanneer die leerders in November klaar eksamen geskryf het, bring hulle die tweedehandse boeke (reeds geprys) na die boekstoor.
Leerders bestel dan nuwe boeke by boekhandelaars. Boekprefekte verkoop die tweedehandse boeke teen ‘n geringe hanteringsfooi en verkopers kan dan later hul geld kom afhaal. Die boekstoor word bedryf vanaf middel November, wanneer leerders boeke begin ingee.
Boekstoorprefekte help ouers en leerders om ‘n prys te bepaal vir die tweedehandse boeke en almal koop wat hul tweedehands kan bekom. Vanaf die eerste dag van skool, maak die boekstoor Maandae tot Donderdae van 14:00 - 17:00 oop. Gewoonlik is die aanvraag na die boekstoor verby teen Februarie. Nuwe leerders het die geleentheid om boeke dwarsdeur die jaar te koop, wanneer hulle by Duineveld inskryf.  Inskrywings vind plaas by die Algmene Kantoor.