•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Maart 2019

Vrydag 1 Sokkie (Hokkie)
SKIET:  Interprovinsiale Proewe Upington (LON)
Saterdag 2

DUINEVELD SPORTDAG
ATLETIEK:  NK Kampioenskappe - L/S en H/S (Upington)
SKIET:  Interprovinsiale Proewe Upington (LON)
TENNIS:  Dogters na Fichartdpark

Sondag 3  
Maandag 4 NETBAL:  Steeksproewe
NETBAL:  Liga uitspele begin 
Dinsdag 5 English Olimpiad
RUGBY:  0.19 na Loftus
NETBAL:  Streeksproewe
 
Woensdag 6 RUGBY: 0.19A na Loftus
NETBAL:  Streekproewe 
Donderdag 7 NETBAL:  Streekproewe 
Vrydag 8 NETBAL:  Streekproewe
Saterdag 9 DIAMANTVELD SPORTDAG (Netbal en Hokkie)
HOPETOWN-MARLOW SPORTDAG (Rugby)
HOKKIE:  DF Malan - 0.14
STAATSPORTDAG
Sondag 10 HOKKIE: DF Malan - 0.14
Maandag 11
Dinsdag 12 Gr. 8 - 12 TOETSREEKS EINDIG
HOKKIE:  Duineveld Hokkie kursus
RUGBY:  0.19B Kaap toer 
Woensdag 13 HOKKIE:  Duineveld Hokkie kursus
RUGBY:  0.19B Kaap toer 
Donderdag 14 HOKKIE:  Duineveld Hokkie kursus
RUGBY:  0.19B Kaap toer  
Vrydag 15 SKOOL SLUIT
HOKKIE:  Duineveld Hokkie kursus
RUGBY:  0.19B Kaap toer 
RUGBY:  1ste na Oakdale
              0.14 en 0.16 na Paarl Gim
              0.15 na Boys High  tot 20 Maart
Saterdag 16 NETBAL:  Waterkloof (0.14 - 0.18) tot 21 Maart
HOKKIE:  1ste Seuns en 1ste Meisies na George 0.16 na George tot 22 Maart
Sondag 17  
Maandag 18  
Dinsdag 19  
Woensdag 20
Donderdag 21

ATELETIEK:  Nasionale Kampioenskappe (PE) - 23 Maart

Vrydag 22
Saterdag 23
Sondag 24
Maandag 25
Dinsdag 26
Woensdag 27  
Donderdag 28 HOKKIE: 0.16 na Hermanus
Vrydag   29   HOKKIE:  0.16 na Hermanus 
Saterdag 30 HOKKIE: 0.16 na Hermanus
Sondag
31