•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Oktober 2017

Sondag 1 VAKANSIE
Maandag 2 2 - 3 Otober:  NETBAL:  Fast 5 SA's
Dinsdag 3 3 - 5 Oktober:  WISKUNDE 4 + 1
Woensdag 4 4 - 7 Oktober:  NETBAL:  Key Mosepe Games
Donderdag 5 VAKANSIE
Vrydag 6 VAKANSIE 
Saterdag 7 VAKANSIE 
Sondag 8 8 - 11 Oktober:  Kreatiwiteitskonferensie 
Maandag 9

SKOOL HEROPEN

Dinsdag 10 SAALPRYSUITDELING 
Woensdag 11 GR. 12 UITSTAP - 18:00
Donderdag 12

PRESTIGE PRYSUITDELING

Vrydag 13 ATLETIEK:  Atlete vertrek na Bloemfontein
GR. 12 INSTAPKAARTE 10:00
Saterdag 14 ATLETIEK:  GREY BYEENKOMS - BLOEMFONTEIN
Sondag 15  
Maandag 16 ALGEMENE OUERAAND SUIDSAAL  18:00
GR. 12 IT FINALE PRAKTIESE EKSAMEN
Dinsdag 17 HUIS GORONIA DINEE
GR. 12 IT FINALE PRAKTIESE EKSAMEN
Woensdag 18 TONEELAFSLUITING 
Donderdag 19 TENNIS:  Diamantveld 
Vrydag 20 TENNIS:  Diamantveld 
ATLETIEK: Atlete vertrek na Bloemfontein
UITNAWEEK
Saterdag 21 TENNIS:  Diamantveld 
ATLETIEK:  JIM FOUCHE  -  Uitnodigingsbyeenkom
UITNAWEEK
Sondag 22 UITNAWEEK 
Maandag 23 GR. 12 NSS EKSAMEN BEGIN 
Dinsdag 24
Woensdag 25  
Donderdag 26 ENGLISH SOCIETY: FUN-A-THON
Vrydag 27 RUGBY:  Algemene Jaarvergadering
Saterdag 28 RUGBY:  Algemene Jaarvergadering
Sondag
29  
Maandag
30
 
Dinsdag 31 EKSAMEN GR. 8 - 11 BEGIN