•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Oktober 2018

Maandag 1  
Dinsdag 2  
Woensdag 3  
Donderdag 4
Vrydag 5  
Saterdag 6
Sondag 7  
Maandag 8
Dinsdag 9

SKOOL HEROPEN
GR. 12 VASLEGGING

Woensdag 10 SAALPRYSUITDELING - 07:00
GR. 12 VASLEGGING
Donderdag 11

PRESTIGE PRYSUITDELING
GR. 12 VASLEGGING

Vrydag 12

GR. 12 VASLEGGING

Saterdag 13 ATLETIEK:  Grey Uitnodigingsbyeenkoms
Sondag 14
Maandag 15 OUERAAND SUIDSAAL - 18:00 (Begrotings goedkeur) 
GR. 12 CAT NSS EKSAMEN
Dinsdag 16 HUIS GORDONIA:  Dinee
GR. 12 NSS:  IT FINALE PRAKTIESE EKSAMEN
Woensdag 17 Toneelafsluiting
Donderdag 18 NETBAL:  Fast 5
Vrydag 19 UITNAWEEK
NETBAL:  Fast 5 
Saterdag 20 ATLETIEK: JIM FOUCHE Uitnodiginsbyeenkoms
UITNAWEEK
Sondag 21 UITNAWEEK
Maandag 22 GR. 12 NSS EKSAMEN BEGIN
MEJ. VELTIELAND:  Uitdunne
Dinsdag 23 MEJ. VELTIELAND:  Uitdunne
SAOU: Professionele Opleiding
 
Woensdag 24 MEJ. VELTIELAND:  Uitdunne 
Donderdag 25  
Vrydag 26
Saterdag 27  
Sondag 28  
Maandag
29 MEJ. VELTIELAND:  Semifinale 
Dinsdag
30
 
Woensdag 31