•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Desember 2018

Saterdag
1

 

Sondag 2                                                                                 
Maandag
3
Dinsdag 4
Woensdag
5  
Donderdag 6
Vrydag
7
Saterdag 8
Sondag
9
Maandag 10
Dinsdag
11
Woensdag 12 SKOOL SLUIT - LEERDERS
RAPPORT AFHAAL NOORDSAAL
Vakveranderings vir huidige Gr. 11 sluit vir 2019 
Donderdag
13
Vrydag 14 SKOOL SLUIT VIR ONDERWYSERS 
Saterdag
15
Sondag 16 VERSOENIGSDAG 
Maandag
17 PUBLIEKE VAKANSIEDAG 
Dinsdag 18
Woensdag
19
Donderdag 20
Vrydag
21
Saterdag 22
Sondag
23
Maandag 24
Dinsdag
25 KERSDAG 
Woensdag 26 WELWILLENDHEIDSDAG 
Donderdag
27
Vrydag 28  
Saterdag
29
Sondag
30
Maandag 31