•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Oud-Velties wat Graad vang

OUD-VELTIES WAT AAN DIE NWU PUK GRAAD GEVANG HET GEDURENDE MEI 2014

Hoërskool Duineveld wil 'n hartlike gelukwensing aan die 22tal graduandi Oud-Velties oordra wat graad gevang het gedurende Mei 2014.

Me. A de Kock                BA in Kommunikasie
Me. N Schultz                 BSC in Afrikaans en Nederlands
Me. B Snyman                BSC in Kwant Risiko Bestuur
Me. T Aucamp                BED in Grondslagfase
Me. E Duvenhage            BED in Intermediêre en Senior Fase
Mnr. C Olivier                 BCOM in Ekonomie en Risikobestuur
Me. M Agenbacht            BCOM in Geoktrieërde Rekenmeesterskap
Me. H Olivier                  BCOM in Geoktrieërde Rekenmeesterskap
Mnr. W Olivier                BCOM in Geoktrieërde Rekenmeesterskap
Me. M Cilliers                 BCOM in Finansiële Rekenmeesterskap
Mnr. N Cilliers                BCOM in Finansiële Rekenmeesterskap
Me. J Isaks                    BCOM in Finansiële Rekenmeersterskap
Mnr. M du Toit               BCOM in Forensiese Rekenmeersterskap
Mnr. J Myburgh              BCOM in Bemarkingsbestuur
Mnr. D van der Merwe     BCOM in Bemarkingsbestuur
Mnr. A Roux                   Hons BCOM in Finansiële Rekenmeesterskap
Mnr. M von Weidts          LLB
Me. N Gericke                 BA in Gesondheidswetenskappe
Me. A Opperman            Hons BA in Sportwetenskap
Me. E du Toit                 B CUR
Me. M van der Steen       B CUR
Me. S Geldenhuys           MCOM in Risikobestuur